Preview Projek Peribadi 2019-2020

Diadakan di A Rock Sales Gallery, kita ada sesi perkongsian ilmu dan juga sesi pembentangan A Rock Group dan potensi bisnes kita untuk rakan niaga.

Sebaran

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email