Mengenai Kita

A Rock Group Holdings Bhd (A Rock Group) merupakan sebuah syarikat pemegangan antarabangsa (Global Holding Company) yang bercita-cita tinggi untuk menjadi sebuah pemaju hartanah premier pilihan anda.

A Rock Group menumpukan kebanyakan usaha-usahanya kepada industri pelancongan dan hospitaliti atas potensi perniagaan yang dijanakan daripada perubahan dari segi corak-corak perbelanjaan konsumer dan struktur pasaran yang disebabkan oleh wabak COVID-19. 

Jadi, A Rock Group berminat untuk berkembang melalui Merger & Acquisitions (M&A). Bersama dengan rakan-rakan peniaga sekalian, A Rock Group bertekad bahawa ia akan menjanakan pelbagai jenis sumber pendapatan yang stabil. Ini termasuk biznes retail, commerce, dan pengurusan hotel.

Krisis COVID-19: Bencana Atau Peluang untuk Berkembang

Pada tahun 2020, wabak COVID-19 telah memberi satu cabaran yang sukar bagi sektor servis di seluruh dunia, terutamanya sektor pelancongan.

A Rock Group berpandangan bahawa ia akan mengubahkan sektor pelancongan dan ia akan mengemukakan peluang untuk menjadikan market leader ataupun market changer yang baru dalam industri ini. 

Maka, A Rock Group sedang berusaha untuk mencari perniagaan berkenaan yang baru untuk dibelikan supaya ia akan berkembang secara berterusan dan mempunyai keupayaan untuk memberikan servis yang bermutu tinggi kepada pelanggannya untuk masa kini dan akan datang. 

A Rock Group yakin bahawa ia akan mencapai visi dan misi perniagaannya melalui pengurusan kewangan, human resource (HR) dan bakat yang efektif.

A Rock Group merupakan jenama perniagaan yang dibinakan atas reputasi dan kredibiliti yang mantap. Oleh demikian, A Rock Group akan terus menahankan jenama baik yang dibina dengan mematuhi prinsip-prinsip corporate governance bagus dan komitmen untuk sustainable development.

A Rock Group akan menubuhkan sebuah ekosistem perniagaan yang baru dan dengan itu, akan menarik bakat-bakat yang berpandangan sehaluan. Mereka termasuk usahawan, pelabur, dan bakat-bakat lain yang mempunyai visi untuk membina kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat secara umum. A Rock Group percaya orang yang berpandangan sehaluan akan bermanfaat bersama dan oleh itu, kita ingin meningkatkan nilai kehidupan rakan peniaga dan bakat kita melalui projek yang diusahakan dengan mematuhi prinsip kita, ‘Connect, Share dan Capitalize’.

Visi

Menjadi Pemaju Hartanah Premier yang membina penempatan bermutu tinggi bagi penduduknya untuk menjalani kehidupan biasa – live, work, travel and play dan menjanakan nilai dan pertumbuhan berterusan bagi rakan-rakan niaga kita.

Misi

  • Mengumpul dan membina rakan usahawan, pelabur, dan pakar-pakar industri yang berkongsi visi dan berpandangan sehaluan dengan A Rock.
  • Menjadi sebuah syarikat antarabangsa berjenama Premier yang mempunyai nilai aset setinggi RM 500 juta dalam portfolio pelaburan yang well-diversified.
  • Menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan negara.
  • Menjadi sebuah syarikat yang berkembang secara berterusan untuk masa berjangka panjang.

Pemaju hartanah premier
dan syarikat pemegangan global

“Kini, A Rock Group, selaku pemegang saham utama, mempunyai kuasa mutlak untuk menguruskan perniagaan semua hotel-hotel dimilikinya secara effisen. A Rock Group ingin mengembangkan perniagaan hotel dan resort-nya dari negara Malaysia ke luar negara dan oleh demikian, menubuhkan A Rock Group sebagai jenama hospitaliti antarabangsa pada masa hadapan.”

Dato’Joe Chong,
Pengerusi dan Pengarah A Rock Group Holdings Bhd

Lembaga Pengarah

Dato’Joe Chong

Dato’Joe Chong

Pengerusi dan Pengarah A Rock Group Holdings Bhd
Mr. Eddie

Mr. Eddie

Pengarah A Rock Group Holdings Bhd
Mr. Ng

Mr. Ng

Pengarah dan Ketua Eksekutif A Rock Coral Reefs Bhd
Mr. Hong

Mr. Hong

Pengarah dan Ketua Eksekutif Limestone Bhd
Ms. Hiew

Ms. Hiew

Ketua Eksekutif Kewangan
Mr. William Ng

Mr. William Ng

Perunding Korporat

Perutusan Daripada Pengerusi

Kepada Rakan Pemegang Saham yang Dikasihi,

Bagi pihak lembaga pengarah, saya di sini berasa bangga untuk mengemukakan Information Memorandum untuk A Rock Group Holdings Bhd (A Rock Group).

A Rock Group dan jenama baiknya adalah ditubuhkan atas faktor perorangan. Kita mengakui bahawa bakat-bakat dan pelanggan merupakan sumbangan yang kritikal untuk mencapai kejayaan korporat yang diminati hari ini.

Pada tiga tahun yang lepas, A Rock Group telah mencapai kestabilan dari segi operasi perniagaan dan ia adalah hasil titik peluh, kesungguhan daripada rakan sekalian bagi merealisasikan visi korporat, dan pelaksanaan strategi yang efektif untuk mengukuhkan asas perniagaan kita. Kini, A Rock Group sedang berusaha mencari syarikat-syarikat yang berpotensi untuk dilaburkan bagi memastikan ia boleh berkembang secara berterusan untuk masa jangka panjang dan oleh itu, menuju selangkah hadapan kepada menemui visi korporat yang ditetapkan.

A Rock Group mempunyai pengurusan kewangan yang mantap bagi menyokong pertumbuhan perniagaan kita.

Kini, kita sedang berusaha untuk meningkatkan jenama A Rock Group supaya ia boleh diketahui sebagai satu jenama yang boleh dipercayai dan bereputasi yang tinggi di dalam sektor pelancongan. Pada masa sama, kita akan terus mematuhi prinsip corporate governance yang bagus dan menunai komitmen kita dari segi sustainable development di dalam aktiviti perniagaan kita.

Penyenaraian Dalam Bursa Malaysia Untuk Perkembangan Berterusan

Di sini, saya ingin mengumumkan bahawa A Rock Group telah bermula dengan pelan penyenaraiannya ke dalam Bursa Malaysia. Kita yakin bahawa keputusan ini akan memanfaatkan A Rock Group dan membantunya untuk merealisasikan pelan perkembangan bisnes bagi pertumbuhan secara berterusan.

A Rock Group akan mengekalkan semua pemegang saham utamanya di dalam semua anak-anak syarikat yang dimilikinya selepas ia tersenarai ke dalam Bursa Malaysia. Ini termasuk anak-anak syarikat yang telah dibelikan pada masa lalu.

Kini, A Rock Group, selaku pemegang saham utama, mempunyai kuasa mutlak untuk menguruskan perniagaan semua hotel-hotel dimilikinya secara effisen. A Rock Group ingin mengembangkan perniagaan hotel dan resort-nya dari negara Malaysia ke luar negara dan oleh demikian, menubuhkan A Rock Group sebagai jenama hospitaliti antarabangsa pada masa hadapan.

Kini, bagi merealisasikan cita-cita kita untuk menjadi sebuah syarikat hospitaliti antarabangsa yang diversified, kita telah membina struktur organisasi yang efisien yang terdiri daripada jawatankuasa eksekutif dan lembaga pengarah dan oleh demikian, membenarkan A Rock Group untuk menjalankan operasi bisnes kita dengan lebih efektif dan menjanakan dana-dana untuk membiayai pelan pertumbuhan kita. Selain itu, A Rock Group telah membina satu pasukan bagus melalui talent retaining program dan mereka telah menyumbang besar kepada pertumbuhan yang pantas bagi syarikat secara keseluruhan.

Akhir sekali, saya ingin menyatakan ribuan terima kasih kepada rakan sekerjaku, iaitu setiap ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan pekerja sekalian yang telah menyumbang kepada pertumbuhan A Rock Group. Di sini, saya juga ingin menyampaikan rasa perhargaan kepada semua pelanggan, rakan-rakan niaga, dan pihak berkuasa atas sokongan yang berterusan kepada A Rock Group.

Saya berharap A Rock Group akan terus berkembang dan mencapai kemajuan yang lebih unggul bersama kamu di dalam industri hospitaliti dan pelancongan di negara Malaysia dan juga antarabangsa.

Dengan Ikhlas,

Dato’Joe Chong,
Pengerusi dan Pengarah A Rock Group Holdings Bhd